• Chuyên khoa: Khoa Nội
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
 • Chứng nhận:
  Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1980
 • Bằng cấp chuyên môn:
  Tiến sĩ, Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2003
 • Đào tạo nâng cao:
  – Tiết niệu, Đại học Nice, Pháp 1995
  – Thận học, Đại học Bordeaux, Pháp, 2000-2001
 • Kinh nghiệm:
  – Bác sĩ cấp cao, Khoa Thận- Niệu, Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1980-1995
  – Trưởng Bộ môn Ghép tạng Thận – Niệu, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ 1986 đến nay
  – Phó Giám Đốc, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ 2008
 • Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: Chạy thận nhân tạo mãn tính
CKD - related Anemia Management. Is there any difference between Original Brand and Biosimilars ARBs and ARBs in single pill combination in patients with CKD/Dialysis Renal Specific Oral Nutrition in CKD/Dialysis SGLT2I in CKD, A New KDIGO Guideline 2023

Bui Pham Van

Head Nephrology-Urology-Transplantation Department, Pham Ngoc Thach University of Medicine, Nguyen Tri Phuong Hospital

President, Society for Dialysis Therapies and Nephrology

Council Member of ISBP

Council Member of Geriatrics, HOSREM, Association, Viet Nam